บริษัท สยามบิ๊กแพค พลาสติก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เชือกฟาง, ถุงพลาสติก, ม้วนพลาสติก, และแผ่นพลาสติก ชนิด LDPE, LLDPE, HDPE และ PP สำหรับใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค, และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ก่อสร้าง, อาหาร, รถยนต์, สิ่งทอ รวมถึง งานเกษตรกรรม สินค้าของเราผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบเกรด A ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทางบริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทุกระดับและอุตสาหกรรม

พลาสติกแต่ละประเภท สามารถผลิตเป็นม้วนท่อ ม้วนแผ่นเดี่ยว ม้วนแผ่นคู่ ม้วนผ่า 1 ด้าน หรือม้วนระเบิดผิว เพื่อนำไปใช้ในงานพิมพ์ต่าง ๆได้

Siam Big Pack Plastic Co.,Ltd., is the manufacturer and distributor of plastic bags, rolls and sheets which can be produced in different sizes and thicknesses. Our products are suitable for packing food and non-food merchandises and can also be used in various industries, e.g. automobile, garment, food, construction, for many purposes. 

To ensure our product quality and to maximize customer satisfaction, we are certified by standard quality system ISO 9001 : 2015.  We aim to be a plastic packaging manufacturer who can serve and be accepted by all user levels. 

Visitors: 67,821