เกี่ยวกับเรา

          บริษัท สยามบิ๊กแพค พลาสติก จำกัด จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท   ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก ม้วนพลาสติก ชนิด LDPE, LLDPE, PE Shrink Film, HDPE, PP และ เชือกฟาง  สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมอาหารและงานบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในราคายุติธรรมและส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

            

          Siam Big Pack Plastic Co.,Ltd. was established since August 21, 2002 with the paid capital of 50 million Baht. We are the manufacturer and distributor of LDPE, LLDPE, HDPE, and PP bags, sheets and rolls. Our goal is to provide our customers with highest quality products, on time delivery with reasonable prices to fulfill their needs.

 

 


 

                                                            วิสัยทัศน์

          เราจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทุกระดับและอุตสาหกรรม

                                                            พันธกิจ

          1. ดำเนินการผลิตถุงพลาสติก ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

          2. จัดส่งสินค้าครบและตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและ 

              ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

          4. จัดให้มีการนำระบบบริหารจัดการทางด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP มาใช้ดำเนินการ

                                                            นโยบาย

          มุ่งมั่นผลิตถุงพลาสติก ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

          โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 


 

Visitors: 68,664