ถุงร้อน PP (Polypropylene)

ถุงพลาสติกชนิด PP (Polypropylene) หรือถุงร้อนที่เรียกกันทั่วไปในท้องตลาด ใช้สำหรับบรรจุอาหารต่าง ๆ มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส มีความใส สามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุด้านในได้  ผลิตได้ตั้งแต่ขนาดความกว้าง 2" จนถึง 32" ที่ความหนาต่างๆ โดยตัดความยาวได้ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถตัดเป็นถุง PPA (ถุงลิ้น) ได้

ขนาดมาตรฐานของถุงร้อน PP ที่ใช้ทั่วไปในท้องตลาดได้แก่ 

   
   
3"x5" 3.5"x6" 4"x6" 4.5"x7" 5"x8" 6"x9"
7"x11" 8"x12" 9"x14" 10"x15" 12"x18" 14"x22"
16"x26" 20"x30" 24"x36" 26"x40" 28"x40"  30"x50" 

 

*ตราสินค้าของทางบริษัทฯ สำหรับถุงร้อน จะเป็นตราฮิปโป         
 


** ถุงพลาสติกชนิด PP ของทางบริษัทฯ ผ่านการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
Visitors: 68,665