ถุงเย็น LDPE (Low Density Polyethylene)

ถุงพลาสติกชนิด LDPE (Low Density Polyethylene) หรือถุงเย็นที่เรียกกันทั่วไปในท้องตลาด มีคุณสมบัติใส และทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำสามารถนำไปใช้ใส่อาหารแช่แข็ง และบรรจุอาหารต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร งานบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงฟิล์มหด (PE Shrink Film) 

ในการผลิตถุง LDPE บริษัทฯ สามารถผลิตได้ 2 ลักษณะคือ ผลิตโดยกรรมวิธีผ่านลม และผ่านน้ำ 

1. LDPE ผ่านลม สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 3"-110" จะมีความใสและความวาวน้อยกว่าการผลิตโดยวิธีการผ่านน้ำ 

2. LLDPE ผ่านน้ำ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาด 4"-14" โดยถุง LL ผ่านน้ำจะมีความใสและมันวาว มากกว่าการผ่านลม แต่จะมีเนื้อพลาสติกที่นิ่มกว่า 

** ถุงพลาสติกชนิด LDPE ของทางบริษัทฯ ผ่านการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

Visitors: 69,352